“Es un virus que nos está sorprendiendo a todos, vamos aprendiendo a medida que van pasando las semanas”

Radio Vitoria 2020.05.18

Julia Barroso, Araba ESIko Barne Medikuntzako Zerbitzuburuak, Radio Vitorian hitz egin du koronabirusa gainditu duten pazienteengan antzematen ari diren ondorioei buruz