Araba ESIko Saio Kliniko Orokorrak | otsailak 14

AUO Santiago: “ONKOGERIATRIA”

Erizaintzako Unibertsitate-Eskola: “Abordaje multiprofesional del paciente ostomizado”

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.