Arabako ESIko Saio Kliniko Orokorrak | azaroak 21

AUO Santiago: "Papel del ORL en el manejo de la disfagia orofaríngea"

Erizaintzako Unibertsitate-Eskola: “Programa de optimización de uso de antibióticos (PROA): Objetivos y realidades”

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.