Arabako ESIko Saio Kliniko Orokorrak | otsailak 13

AUO Santiago: “Hipertensión arterial en Pediatría”

Erizaintzako Unibertsitate-Eskola: “Conoce la  estrategia antirumores”

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.