Arabako ESIko Saio Kliniko Orokorrak | otsailak 20

AUO Santiago: “Asociaciones: ¿Qué pueden aportar al trabajo de los profesionales de la salud?, ¿Qué podemos aportarles nosotros?

Erizaintzako Unibertsitate-Eskola: “Hipertensión arterial en Pediatría”

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.