Esker On 2018

Bere karrera amaitzen duten profesionalen errekonozimendua
Reconocimiento a profesionales que finalizan su carrera