Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 11 | Muchas gracias, de todo corazón - 11 de abril