Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 7 | Muchas gracias, de todo corazón - 7 de abril