Etiketatze: Sariak

Aintzatespena jaso du Araba ESIko Medikuntza Intentsiboaren Kudeaketa Klinikoko Unitateak, pazienteen segurtasuna hobetzen duten proiektutan lortutako emaitzengatik

Medikuntza Intentsiboaren Kudeaketa Klinikoko Unitateak, hala AUO Santiagoko zerbitzuan nola AUO Txagorritxukoan, aintzatespena jaso du Zero Proiektuetan izandako inplikazioarengatik: `Bacteriemia Zero’, ‘Neumonia Zero’ eta ‘Erresistentzia Zero’.
Proiektu hauei esker, nabarmen murriztu da AUOko Zainketa Intentsiboetako Unitateetako pazienteen infekzio kopurua.