Traumatologiako kontsulten antolakuntza berri bat

Martxoaren 1etik aurrera, Traumatologiako kontsultek izango dute egiturako aldaketa bat. Lehen kontsulak ez dira azpi-espezialitatearen atalaren araberakoak izango, orain arte bezala; baizik eta, traumatologo batek artatuko duen kontsulta orokor bat izango da, haren azpi-espezialitatea kontuan hartu gabe.

Aldaketa honek dakar azpi-espezialitateak desagertzea, kontsulta presentzialak zein ez presentzialak bideratzeko. Beraz, ez da aipatu behar zein ataletara bideratzen den. OSABIDE APn  bideratzeko aukera bat baino ez da agertuko: “TRAUMA/AUOKK”  eta ICNPri lotuta.

Berrantolaketa hau Traumatologiako kontsultari soilik dagokio. Olagibeleko Traumalogiako kirurgiak eta Lezako Traumatologiako kontsultek orain arte bezala jarraituko dute.

“TRAUMA/AUOKK” Kontsulta Orokorrek  bideratutako pazienteentzako kontsultek eta azpi-espezialitate horietako pazienteei jarraipena egiteko kontsultek berdin jarraituko dute.

ESIko Zuzendaritzak, Traumatologia zerbitzuko bitarteko arduradunek eta Pazienteak Kudeatzeko Zerbitzuak batera hartutako berrantolaketa horren helburua da erraztea pazienteak  lehen kontsultara  joatea eta saihestea lehen kontsulten bikoiztasuna azpi-espezialitate batzuetan.