Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 12 | Muchas gracias, de todo corazón - 12 de abril