Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 13 | Muchas gracias, de todo corazón - 13 de abril