Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 14 | Muchas gracias, de todo corazón - 14 de abril