Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 15 | Muchas gracias, de todo corazón - 15 de abril