Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 2 | Muchas gracias, de todo corazón - 2 de abril