Eskerrik asko, bihotz-bihotzez - Apirila 9 | Muchas gracias, de todo corazón - 9 de abril