Arabako ESIko Saio Kliniko Orokorrak | abenduak 12

AUO Santiago: “Contención verbal como herramienta de primera elección para evitar la contención mecánica”

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.