Gaixotasun Infekziosoen eta Mikrobiologia Klinikoaren Sozietateak (SEIMC) artikulu zientifiko bat argitaratu du, Arabako ESIko profesionalen diziplina anitzeko talde batek egina

Arabako ESIko Mikrobiologia Klinikoko, Medikuntza Intentsiboko eta Ospitaleko Farmaziako Zerbitzuek eta Farmazia eta Teknologia Farmazeutikoko Arloak eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko Sailak egin dute azterlan hori, eta joan den urrian argitaratu zuten hileroko buletinean

Azterlana

Bakterioen sentsibilitatearen joeraren azterketa, medikuntza intentsiboko zerbitzu batean digestio-deskontaminazio selektiboa ezarri aurretik eta ondoren: 16 urteko azterketa ekologikoa

Deskontaminazio Digestibo Selektiboa (DDS) orofaringean eta hesteetan xurgatu ezin diren antimikrobianoen aplikazio topikoan datza, eta Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuetako gaixo kritikoen pronostiko hobearekin lotu da.

Azterlan horretan, AUO Santiagoko Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuan DDS ezarri aurretik eta ondoren sentsibilitate bakterianoaren joera ebaluatzea planteatu zen.

DDSren protokoloa aireztapen mekanikoa jasan behar duten pazienteei aplikatzen zaie, eta barnean hartzen ditu ahoko mukosan aplikatutako gentamizina, kolistina eta B anfoterizinaren % 2ko nahasketa, bai eta digestio-traktuan 6 orduko tarteetan antibiotiko berberak (80, 100 eta 500 mg-ko dosiak, hurrenez hurren) etetea ere. Gainera, aireztapen mekanikoko lehen hiru egunetan, zain barruko zefotaxona ematen da (2 g/egun). DDS 2002ko hirugarren hiruhilekoan ezarri zen.

DDSrik gabeko Estatuko Medikuntza Intentsiboko beste zerbitzu batzuekin alderatuta (ENVIN-HELICS azterketatik lortutako datuak), kasu gehienetan sentsibilitate-ehunekoak handiagoak izan ziren gure erakundeko Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuan, eta txikiagoa izan zen kasu bakanetan, aldea % 10etik beherakoa zen (Enterococcus faecium kasuan izan ezik, estreptomizina dosi handiaren aldean, aldea % 19koa izan zen).

Azterlan horrek agerian utzi du DDS AUO Santiagoko Medikuntza Intentsiboko Zerbitzuan ezarri ondoren, ez dela aldaketa garrantzitsurik gertatu antimikrobianoekiko sentikortasun-tasetan, eta horiek ez zirela izan DDS gabeko Estatuko Medikuntza Intentsiboko beste zerbitzu batzuenak baino txikiagoak.