Ikerketa Klinikoaren Batzorde Etikoa AUO-ko Kardiologiarekin bildu da telemedikuntza proiektuaren jarraipena egiteko