Pazientearen segurtasunaren eremuan, farmaziako kontziliazioa