Araba ESIko Anestesiologia eta Bizkortze Zerbitzuak Ospitale Aktiboaren akreditazioa jaso du SENSARen: Ospitale Segurua

Joan den azaroaren 29an eta 30ean, SENSAReko pazientearen segurtasunari buruzko II. Jardunaldiak egin ziren Madrilen. Jardunaldi horietan, hainbat ospitaletan izandako gertakarien jakinarazpen- eta analisi-jarduera aitortu zen, eta ospitale aktiboko diplomak eman ziren

SENSAR "Sistema Español de Notificación en Seguridad en Anestesia y Reanimación" irabazi-asmorik gabeko elkarte zientifikoa da, eta anestesiaren, paziente kritikoaren eta minaren tratamenduaren esparruan pazienteen segurtasuna sustatzea du helburu.

Bere estrategia nagusietako bat ikaskuntza da, Pazientearen Segurtasunerako Gertakarien Jakinarazpen eta Analisirako Sistema bat (PITELO plataforma) ezarriz. SENSAR erakundeak erakundeari atxikitako ospitaleetako pazienteen segurtasunarekin lotutako gorabeherak jasotzen ditu, modu anonimoan, konfidentzialean, borondatez eta zigorrik gabe.

Jakinarazitako gorabeherak tokiko adituen taldeek aztertzen dituzte, gizabanakoaren erruduntasunaren kultura tradizionala gainditzen duen sisteman zentratutako analisi baten bidez. Gainera, sisteman konpon daitezkeen akatsak antzematearen alde egiten du, intzidentea errepika ez dadin. Zentro anitzeko sistema nazionalak aukera ematen du taldeen artean analisiak eta esperientziak partekatzeko, alertak eta neurri bateratuak garatzeko.

SENSAReko Ospitale Aktiboak akreditatzeko programaren helburu nagusia da sinbolikoki saritzea SENSAR zentroak pazienteen segurtasunari laguntzen diola uste izateko nahikoa jarduera duten ospitaleak, eta gainerako ospitaleak motibatzeko balio izatea.

Bestalde, SENSAR ezartzeko arazoak dituzten ospitaleak antzemateko eta egoera iraultzeko aholkuak eta prestakuntza eskaintzeko balio du programa horrek.

Arabako ESIko Anestesiologia eta Bizkortze Zerbitzuak, SENSARera 2018ko martxotik atxikiak, Ospitale Seguruaren aitorpena jaso zuen pazienteen segurtasunarekin lotutako jardueretan egindako ekarpenengatik, hala nola, erakundeko segurtasun-gorabeheren jakinarazpenean eta analisian.

Horrelako ekimenek neurri zuzentzaileak abian jartzen laguntzen dute profesionalek Anestesiologian, Zainketa Kritikoetan eta ospitaleetako minaren tratamenduan jakinarazitako pazienteen segurtasun-gorabeheren aurrean.