Beatriz Erro Iturri, Arabako ESIko Medikuntza Prebentiboko Zerbitzuko BAME, ahozko komunikazio onenaren SESPAS saria jaso du

Ahozko komunikazioa ARES-MPSP elkartearen Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko Egoiliarren XIX. Topaketan aurkeztu zen, azaroaren 5ean eta 6an, Santiago de Compostelan

Beatriz Errok aurkeztutako lana, “Eficiencia y resultados en salud materno-infantil del cribado de disfunción tiroidea durante el embarazo” izenburutzat zuena, Osasun Publikoko Masterraren Amaierako Lanaren parte da, eta Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko egoiliarrek egiten dute espezialista-prestakuntzako lehen urtean.

Azterlanaren helburua izan zen haurdun dauden biztanleen artean disfuntzio tiroideoko baheketa unibertsalaren metanalisia eta ebaluazio ekonomikoak berrikustea, baheketa selektiboaren edo baheketarik ez egitearen aurrean. Horretarako, berrikuspen sistematiko bat egin zen, emaitzaren aldagai nagusi hau duten azterlanak barne: kostu-eraginkortasun inkrementala (ebaluazio ekonomikoetarako) eta ama-haurren osasunaren gaineko edozein onura/arrisku (metanalisietarako).

Ebidentziak iradokitzen du baheketa unibertsala estrategia kostu-eraginkorra dela eta amaren hipotiroidismoko kasu gehiago diagnostikatzen lagun dezakeela, nahiz eta oraindik ez dakigun zer eragin duen ama-haurren osasunean. Horregatik, beharrezkoa da baheketa-estrategia horien arrisku/onura eta kostu potentziala ebaluatuko duten azterlan gehiago egiten jarraitzea, haurdunentzako tiroide-disfuntzioaren baheketan gomendio eguneratuak ezartzen lagunduko dutenak.

Ahozko komunikazioa Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko Egoiliarren Elkartearen (ARES-MPSP) Medikuntza Prebentiboko eta Osasun Publikoko Egoiliarren XIX. Topaketan aurkeztu zen, azaroaren 5ean eta 6an, Santiago de Compostelan.

Topaketa-foro horretan hainbat ospitale nazionaletako egoiliarrak bildu ziren, Osasun Publikoaren eta Medikuntza Prebentiboaren erronkak aztertzeko. Gainera, eztabaida-mahaiak, baterako prestakuntzarako tailerrak eta txertologiari, baheketa-programei, konfinamenduak biztanlerian dituen ondorioei, medikuntzan genero-joera izateari eta abarri buruzko ahozko komunikazio zientifikoak aurkeztu ziren.

Osasun Publikoaren eta Administrazio Sanitarioaren Espainiako Elkarteak (SESPAS) eman zuen saria. Erakunde horrek berezko nortasun juridikoa du, eta bere eginkizuna da osasuna eta herritarren osasun-arretako zerbitzuak hobetzen laguntzea.