Murgiako osasun-zentrora irisgarritasuna hobetzea

Irisgarritasuna hobetzeko asmoz eta balizko pazienteen ebakuaziora begira, eraikineko kanpoko aldean lan batzuk egin dituzte.

Oinezkoen arrapala handitu da eta kontsultatik ohatilan zuzenean aurreko aldera bideratzen duen ate bat egin dute, non lehen leiho baten zuloa zegoen.