Alde Zaharreko osasun zentroa, “Establezimendu lagunkoia”