"Euskadiko Covid-19 pandemia deseskalatzeko faserako kasuak eta kontaktu estuak zaintzeko eta kontrolatzeko plana" Araba ESIn

Joan den maiatzaren 18tik, Araba ESI zaintza aktiboko eta gaixotasunaren detekzio goiztiarreko sare baten parte da. Sare horrek PCR proba bat aurreikusten die Covid-19arekin bateragarriak diren sintomak dituzten pertsona guztiei

Plan honen helburuak 

Covid-19 kasuak goiz detektatzeko sistema bat ezartzea, jarraipen eta harreman estuak egitea ikuspegi kliniko eta epidemiologikotik, eta pandemiaren bilakaera monitorizatzea. Hori guztia, kasuak ahalik eta gutxien transmititzeko eta taldekatzeko, bai erkidegoan, bai zentro soziosanitarioetan, bai erakunde itxietan.

Plan hori Osasun Sailak jarri du martxan, Osakidetzarekin koordinatuta, eta Erakunde Sanitario Integratu bakoitzak abiarazi du. Plan hori funtsezkoa da Euskadiko Covid-19aren bilakaera monitorizatzeko, deseskalatzeko neurriak ezartzeko eta Estatuak ezarritako deskonfinamendu-faseetan aurrera egiteko.

Jarduteko protokoloa 
  • Covid-19arekin bateragarriak diren sintomak dituen edonori berehala eskatuko zaio PCR bat, eta etxean isolatzeko aginduko da emaitza jakin arte. Inork sintomarik badu, osasun-zentrora deitu behar du hitzordua hartzeko eta etxean egon PCRa egin arte.
  • Emaitza positiboa izanez gero, kasua eta harreman estuak aztertuko dituzte Lehen Mailako Arretako erizainek.

Diziplina anitzeko plan horretan modu koordinatuan parte hartzen dute transmisioaren kontrola lortzeko Epidemiologia Unitateek, Kasuak Kudeatzeko Erizainek (KKE), Prebentzio eta Medikuntza Prebentiboko Zerbitzuek eta Lehen Mailako Arretako profesionalek, Covid-19aren zaintza epidemiologikorako ezarritako protokoloei jarraituz.

Kasu berrien azterketa eta kontaktuen miaketa Go.data tresnan oinarrituko da. Tresna hori Osasunaren Mundu Erakundeak sustatu du, eta Osasun Saila eta Osakidetza dagoeneko sartzen ari dira. Tresna horretan, kasu berriei buruzko inkestak egingo dira, eta kontaktuen miaketa egingo da komunitate-, lan- eta ospitale-eremuan.

Kasuak Kudeatzen dituzten Erizainak Araba ESIn

Araba ESIn eta Araba Errioxako ESIn, orain arte, Kasuak Kudeatzeko 4 erizain, 3 LMAUB, Medikuntza prebentiboko profesional 1, Lan Osasuneko 1, Arreta Integratuko Zuzendaritzako 1 eta Erizaintzako Zuzendaritzako 1 ditugu. Horiei proiektua aurkeztu zaie eta/edo kasuen eta kontaktuen jarraipena egiteko Go.data tresnaren erabilerari buruzko prestakuntza jaso dute. Horiek guztiak proiektua erakunde honetan hedatzeko taldeko kide dira.

Proiektuak bi fase ditu, eta gaur egun 1. faseko zirkuituak hedatzen eta doitzen ari gara Melissa Sánchez, Clara Val, Camino Aragón eta Sonia Navarro Arabako ESIko Covid-19 kasuen erizain kudeatzaileekin. Azken urteotan, Familiako eta Komunitateko Erizaintzan erizain espezialista gisa prestatu dira.

Familiako eta Komunitateko Erizaintzako espezialista gisa, aukera izan dute, beren prestakuntzaren bidez, pertsonaren, familiaren eta komunitatearen ikuspegi integrala eskuratzeko, gaitasun kliniko aurreratuekin familia- eta komunitate-eremuan, osasun publikoan eta komunitatean, irakaskuntzan, ikerketan eta zainketen eta zerbitzuen kudeaketan.

Amaitzen ari diren azken prestakuntza-aldi honetan, Covid-19a protagonista izan den honetan, Lehen Mailako Arretaren esparruan zein Arreta Espezializatuaren eremuan beren eginkizunak betetzeko aukera izan dute, eta pazienteek eta profesionalek arretaren bi eremuetan izandako bizipenak ezagutzeko aukera izan dute.

Kasuak Kudeatzeko erizainak dira komunitatean pertsonak identifikatzeko eta haien jarraipena egiteko eta Lehen Mailako Arreta guztia koordinatzeko figura nagusiak.

Epidemiologiarekin batera, Kasuak Kudeatzen dituzten Erizainak:

  • Kasuarekin harremanetan jartzen dira eta harreman estuak aztertzen dituzte.
  • Etxean isolatzeko jarraibideak ematen dituzte.
  • Isolamenduaren zailtasunak baloratzen dituzte.
  • Baliabide komunitarioak aktibatzen dituzte.
  • Proba diagnostikoak eskatzen dituzte. Lehen Mailako Arretako taldeekin koordinatzen dira, jarraipena errazteko, laguntzeko eta zalantzak argitzeko.

Lan horretatik guztitik, inplikatutako beste eragile batzuekin (Osasun Publikoa, Laneko Osasuna, etab.) eta beste Erakunde Sanitario Integratu batzuekin duen koordinazio-rola nabarmentzen da.

Kasuak Kudeatzeko Erizainak kasuen eta harreman estuen jarraipen epidemiologikoa egiteaz arduratzen dira, eta Lehen Mailako Arretako profesionalek kasuen jarraipen klinikoa egiten jarraituko dute.

Euskadiko Covid-19 pandemia deseskalatzeko kasuak eta kontaktu estuak zaintzea eta kontrolatzea (Gaztelaniaz)

AGINDUA, 2020ko maiatzaren 13koa, Osasun sailburuarena, kasuak eta harremanak kontrolatu eta aztertzeko COVID-19 pandemia deseskalatzeko fasean zaindu eta kontrolatzeko programaren giza baliabideen antolamendu-egitura definitzen duena