Pazientearekin harremanetan jokabide etikoaren dekalogoa – Pazienteak kudeatzeko zerbitzua