Arabako Unibertsitate Ospitaleak Osasun Ministerioaren aitorpena jaso du praktika seguruak ezartzeagatik

Arabako ESIan medikazioaren erabilera segurua laguntzen eta sustatzen duten praktika seguruak abian jartzearen aintzatespena da

2022ko irailaren 16an, Pazientearen Segurtasunaren Nazioarteko Eguna ospatzeko jardunaldia egin zen, Osasun Ministerioaren Madrilgo ekitaldi-aretoan, Uso seguro del medicamento goiburupean. Bertan, Arabako Unibertsitate Ospitaleak aintzatespena lortu zuen tituludun praktikagatik: "Conciliación y adecuación de la medicación en el paciente crónico. Gestión de caso a través de un circuito de atención multidisciplinar".

Jardunaldian zehar, hainbat autonomia-erkidegotako osasun-zentroetan medikamentuen erabilera segurua sustatzeko abian jarritako 8 jardunbide onenak aurkeztu ziren. Praktika horiek aurtengo "Medicación sin Daño" kanpainaren ildo nagusiak jasotzen zituzten. Kanpaina horren helburua medikazio-prozesua seguruagoa izatea eta mundu-mailako erronkari lotutako ekintzak bultzatzea zen, medikazioaren ondorioz saihets daitezkeen kalteen 3 kausa nagusienetan zentratuta: asistentzia-trantsizioak, paziente kroniko polimedikatuak eta sendagaien erabilera segurua arrisku handiko egoeretan, bai Lehen Mailako Arretan, bai ospitalean.

Osasun Ministerioak aitortutako Arabako Unibertsitate Ospitaleko praktika honako profesional hauek garatu zuten: Ane Larrabeiti, Farmazia Zerbitzuko farmazialari ondokoa; Julia Barroso, Barne Medikuntzako Zerbitzuko atalburua; María Dolores Martínez, Farmazia Zerbitzuko atalburua, eta Yanire Llorens, Farmazia Zerbitzuko farmazialari ondokoa.