BerriTantak · Berritasun Saioa Araba ESI-n | urriak 11

Puntos a considerar en la elaboración y redacción de un proyecto de investigación

Gogoratzen dizuegu saioetako asistentzia egiaztatzeko sarrerako eta irteerako erregistroan sinatzea ezinbesteko baldintza dela. Halaber, ziurtagiria lortzeko inkesta betetzea oso garrantzitsua da.