Istripu biologikoen prebentzioa

2015eko AUOko istripuak aztertzean, egiaztatu dugu  gertaturiko istripu “saihesgarrien” heren bat  gertatu dela, betaurrekorik ez erabiltzeagatik zipriztinen arrisku biologikoko lanetan.

Hori dela eta, Prebentzio Oinarrizko Unitateak  (POU) azpimarratu nahi du betaurrekoak erabiltzea ezinbestekoa dela, zipriztin-arriskua dakarten prozedura guztietan.

Prevención de accidentes biológicos-eus