OSAKIDETZAKO ESTRATEGIA: LANGILEEN PROTAGONISMOA ETA INPLIKAZIOA

Osakidetza pertsonentzat, pazienteentzat hain zuzen, lan egiten duten pertsonek osatzen dute. Izan ere, profesionalak dira erakundearen indar-gune nagusietariko bat. Hori dela eta, pertsonen konpromisoa eta parte-hartzea lortzea gakoak dira Osakidetzaren aldaketan aurrerapausoak emateko.

Horrela azaltzen du Gisa-baliabideetako Zuzendaritzaren 4. lerroak “Inplikazio eta Osakidetzako profesionalen parte-hartzea” izeneko dokumentu batean. Era berean, ikerketari eta berrikuntzari erreparatzen dio, pertsonengan oinarritzen baitira, profesionalen artean berrikuntza hori sustatzen duten kreatibitate eta hitz egiteko eremuak emateko helburuaz.

Azken finean, Osakidetza aldatzea da erakunde integratu, jasangarri eta kalitatezko bat bihurtzeko, non lidergoa eta elkarren arteko ezagutza eta pertsonak diren aldaketaren motorra, pertsonen arteko lan-harreman leunago batean.

Ildo berean, Osakidetzak herritarren parte-hartzea bultzatu nahi du osasun sistema publikoan. Izan ere, pertsonak dira jardueren ardatz nagusia, eta presentzia handiago izan behar dute gaurko sistema sanitarioen orientabidean.

Beraz, begi bistakoa da pazienteen parte-hartzeak  ekarri ahal dituela emaitza hobeak osasunean, arretaren kalitatea eta pazienten segurtasuna hobetzea, eta azkenik, arreta sanitarioaren kostua kontrolatzea.