Bioarabak eta Araba ESIk 1 motako Giza Immunoeskasiaren Birusaren forma birkonbinatzaile berri bat detektatzen parte hartu dute

Viruses aldizkariak GIB-1 birusaren forma birkonbinatzaile berri bat deskribatzen duen ikerketa bat argitaratu du, Madrilgo Mikrobiologia Zentro Nazionalean egina, hainbat ospitalerekin lankidetzan, horien artean Arabako Unibertsitate Ospitalea

1 motako Giza Immunoeskasiaren Birusa 

1. motako Giza Immunoeskasiaren Birusa (GIB-1) mutazio- eta birkonbinazio-tasa altuagatik bereizten da, eta horrek dibertsitate genetiko izugarria dakar. GIB-1eko 4 talde deskribatu dira: M, N, O eta P, eta M taldea izan da pandemia globalaren eragilea. Hau, era berean, 10 azpimotatan banatzen da (A-D, F-H, J-L). C azpimota nagusitzen da pandemian, batez ere Afrikako hegoaldean eta ekialdean, Indian eta Brasilgo hegoaldean, eta B azpimota nagusitzen da mendebaldeko Europan eta Amerikan.

Azpimoten arteko birkonbinazio genetikoak forma birkonbinatzaile bakar eta zirkulatzaileak sortzea dakar (ZBFak eta ZBCak), zeinek munduan zirkulatzen duten GIB-1 anduien % 23 inguru osatzen duten. Forma birkonbinatzaile zirkulatzaile bat definitzeko, gutxienez harreman epidemiologikorik ez duten banakoen birusaren hiru genoma ia oso karakterizatu behar dira, mosaiko berdineko patroi bat erakutsi eta zuhaitz filogenetikoetan taldekatu behar dutenak, aurrez deskribatutako ZBF-ez gain.

Orain arte, 102 ZBF deskribatu dira literaturan. Azterlanean, Espainian identifikatutako lehen ZBC_BC eta Europan identifikatutako bigarrena deskribatzen dira. ZBC108_BC izendatu zaio eta B eta C azpimotetatik dator.

Materiala, metodoa eta emaitzak

Azterketa egiteko, 1999. eta 2020. urteen artean GIB-1 birusak kutsatutako 1300 paziente baino gehiagoren odol- edo plasma-laginak aztertu ziren, 10 autonomia-erkidego desberdinetakoak. Antirretrobiralen aurkako erresistentziak edo epidemiologia molekularreko azterlanak aztertzeko lortutako proteasa-atzeraberanskriptasaren (PR-RT) sekuentziek analisi filogenetikoak, filogeografikoak eta filodinamikoak egiteko balio izan zuten.

ZBC108_BC forma birkonbinatzaile berria 15 norbanakotan detektatu zen, eta 2006tik 2019ra bitartean hedatu da; izan ere, kasuen % 53 azken 4 urteetan diagnostikatu dira, Euskal Autonomia Erkidegoan kontzentratuz (15 kasuetatik 10 Gasteizen), eta kasu bakarra Zaragozan detektatu da.

Ikerketa filogeografiko eta filodinamikoen bidez, ZBC108-BC delakoaren jatorri probableena Gasteizen egon zela kalkulatu ahal izan da, 2000. urte inguruan, eta badirudi bere arbasoa Brasildik etortzeko probabilitate-tasa handia zuela. Kontuan hartuta kasu horien erdiak baino gehiago diagnostikatu direla azken 4 urteetan, garrantzitsua da zaintza epidemiologikoa egiten jarraitzea, forma birkonbinatzaile berri horrek hedatzen jarraitzen duen ebaluatzeko.

Hedatzen ari diren GIB-1en forma birkonbinatzaile berrien zaintza epidemiologikoa beharrezkoa da osasun publikoko gaietan erabakiak hartzeko, hala nola immunogeno optimoak hautatzea txerto eraginkorrak garatzeko.

Ondorioak

GIB-1aren ZBC berri bat identifikatu da, ZBC108_BC izendatua, B eta C azpimotetatik eratorria, Espainiako iparraldeko 3 hiritako 6 NFLG aztertuz, PR-RTn 15 infekzioko kluster bat osatzen zutenak. Analisi filogenetiko eta filogeografikoen arabera, 2000. urtean Gasteizen sortu zen, eta C azpimotako guraso-birusaren arbaso brasildar bat ere bai, baina ez dago argi birkonbinazioa Brasilen edo Espainian egin zen.

B eta C azpimotetatik eratorritako ZBC108_BC identifikatutako hamabigarrena da, lehena Espainian eta bigarrena Europan. Hedapen mugatua du, 15 kasu baino ez baitira detektatu, gehienak bide heterosexualetik transmitituak. Kontuan hartuta kasu horien erdiak baino gehiago diagnostikatu direla azken 4 urteetan, garrantzitsua da zaintza epidemiologikoa egiten jarraitzea, ZBC berri horrek hedatzen jarraitzen duen ebaluatzeko.

Infekziosoen Unitatea

Joseba Portu Zapirain

Juan Carlos Gainzarain Arana

Miguel Ángel Morán Rodríguez

Zuriñe Ortiz de Zárate Ibarra

Ester Sáez de Adana Arróniz

Mikrobiologia Zerbitzua

Carmen Gómez González

Andrés Canut Blasco